Мамчур Звенислава Ігорівна: Екологія грибів

Мамчур Звенислава Ігорівна викладає курс “Екологія грибів” на біологічному факультеті для студентів освітнього ступеню бакалавр спеціальності “Екологія”.

 

Особливість навчального курсу

 

Курс допомагає ознайомитися з сучасними відомостями про вплив грибів на різні аспекти життя людини, із можливостями та перспективами їх використання у практичній діяльності. Мати уявлення про роль грибів у розвитку захворювань рослин, тварин і людини. Знати біоекологічні особливості патогенних грибів. Вміти практично застосовувати теоретичні знання для діагностики хвороб, спричинених грибами, розпізнавати різноманітні прояви діяльності макро- та мікроскопічних грибів у природі та господарстві.

 

 

Використання цифрових технологій під час реалізації курсу

 

В умовах тривалого карантину навчання проводиться онлайн, а з усіма питаннями, які виникають, студенти можуть звертатися до викладача безпосередньо в Telegram, або ж на корпоративну пошту (так звана Flex model). Загалом постійне і жваве спілкування зі студентами відбувається у спеціально створеній групі в Telegram. Лекції відбуваються в Microsoft Teams або Zoom. Всі лекції зроблені у вигляді презентацій PowerPoint, а також практикуються інколи відеозаписи власних лекцій і провідних учених-мікологів (а також розглядаються наукові профілі цих учених, де студенти можуть ознайомитися з публікаціями).

 

Для чіткої координації роботи використовується ресурс Padlet, де розміщуються оголошення, назви робіт, які необхідно виконати та їхній дедлайн, теми і підготовку до лабораторних занять. Ця форма спілкування є зручною, оскільки нагадує дошку оголошень, а також передбачає зворотній зв’язок.

 

Загалом курс розміщено у системі Moodle, де є всі необхідні матеріали для підготовки до лекцій і лабораторних. Лекції укладено таким чином, щоб студенти мали змогу пройти і повторити матеріал, який вони слухали на лекції (презентації). Наприкінці лекції-уроку зазвичай підготовлено завдання: або тести, або коротке есе, за що студенти можуть отримати бали. Практикується виконання студентами інших завдань, які вони мають змогу виконати безпосередньо на платформі Moodle або ж приєднати файлом. Важливо, що передбачено часовий діапазон, коли це завдання можна виконати і здати на перевірку. Впроваджено технологію ситуаційного навчання (кейс-метод), що відповідає методам емпауермент-педагогіки.

 

Загалом курс, представлений у Moodle, є структурованим, до кожної теми запропоновані додатковий матеріал різної складності і проблемності. Для відпрацювання пропущених занять пропонується виконання індивідуального завдання, що передбачає врахування індивідуальних можливостей студентів. Дуже важливим є чіткі критерії виставлення балів і обговорення їх зі студентами.

 

 

Теоретичний матеріал із рисунками зібраний в електронний посібник. Після повного завершення курсу студенти мають змогу написати свої відгуки (анонімно).

 

Студенти також отримують посилання на віртуальну бібліотеку на ґуґл-диску чи One-Drive, де розміщені посібники і визначники великого об’єму пам’яті.

 

Під час навчання студенти привчаються до використання баз даних, розміщених в Інтернет (напр., http://www.indexfungorum.org/names/names.asp, http://ukrbin.com/, https://www.discoverlife.org/), отримують для цього конкретні завдання. Файли із виконаними завданнями прикріплюють у Moodle.

 

 

Переваги використання цифрових інструментів

 

За допомогою цифрових інструментів вдалося залучити студентів до виконання різнопланових завдань і проходження лекцій-уроків у системі Moodle. Крім цього вони сприяють активному обговоренню завдань, тем, запитань і проблем, які виникають в процесі проходження курсу в групі Telegram. Вдалося створити тестові завдання різної складності, зокрема з рисунками.

 

Дуже зручно використовувати різноманітні системи зворотнього зв’язку, особливо анонімне опитування після кожної лекції.

 

 

Складнощі при застосуванні цифрових інструментів

 

Хотілося б залучати інші ресурси, зокрема вміння рисувати схеми на інтерактивних онлайн-дошках. Також в умовах карантину варто було б актуалізувати віртуальні лабораторії для проведення лабораторних занять. Була спроба власними засобами («комплект блогера») записати в лабораторії лабораторні заняття, але виготовлення самого фільму забирає дуже багато часу.

 

Ідеї щодо вдосконалення курсу на майбутнє

 

Розширити теоретичний матеріал в курсі Moodle.

 

Записати відеозаняття.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *