Модулі

Цифрові технології у навчанні та міжнародна співпраця

Learnopolis - digitale Technologie in der modernen Bildung

Створення інноваційної лабораторії

Інноваційна лабораторія „Learnopolis“ – це центральна платформа проекту, яка відкрита для працівників обох університетів. Вона складається з цифрового порталу для кооперації та безпосередньо інноваційної лабораторії, які  надають працівникам обох університетів різноманітні пропозиції.  

 

Аби забезпечити цільове використання цифрових інструментів, в Львівському національному університеті імені Івана Франка заплановано провести емпіричне опитування щодо використання цифрових інструментів серед викладачів та створити концепцію щодо їхнього використання. Також проект передбачає закупівлю обладнання і програмного забезпечення для реалізації пропозицій проекту.

Ключові установи

Двосторонні навчальні візити в ІТ-центри, бібліотеки, центри підвищення кваліфікації викладачів та інші підрозділи «цифрового» університету. Такі структурні підрозділи, як сервісні ІТ-центри, бібліотеки, центри впровадження цифрових технологій, інформації та інновацій, міжнародні офіси, а також навчальні пропозиції з метою покращення якості викладання у Львові та в Байройті є рушійними силами “цифрового” університету. Втім вони відрізняються не лише щодо людських та фінансових ресурсів, але також мають відмінності в організаційній структурі, способі діяльності, специфічних цілях і пропозиціях. Для того, щоб знаходити спільні рішення, треба побачити і зрозуміти ці відмінності. З цією метою передбачено двосторонні тижневі робочі візити делегацій, членами яких є представники ключових структурних підрозділів.

 

Learnopolis - цифрові технології в сучасній освіті

Цифрові методи та інструменти

За прикладом Концепції використання цифрових методів та інструментів у навчальному процесі Байройтського університету у Львові заплановано створення та імплементацію аналогічної концепції.

 

Курс побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій. Програма реалізується за участі експертів НАЗЯВО, Інституту вищої освіти, Інституту педагогіки, Британської ради.

Формат: 180 год, 6 кредитів.
Типи занять: лекції, тренінги, практичні заняття, розробка власного електронного курсу.
Тривалість курсу 180 год, 6 кредитів. Навчання на курсі підтверджується сертифікатом з підвищення кваліфікації, відповідно до чинних вимог.
Вартість повного курсу навчання для представників інших ЗВО – 3800 грн.
Для представників ЛНУ ім. Іван Франка участь безкоштовна.

Міжнародна співпраця

Спільна розробка і впровадження структуризованих пропозицій щодо активного використання цифрових інструментів у навчальному процесі має на меті підвищити обсяг міжнародних проектів в обох університетах та сприяти насамперед розбудові німецько-української співпраці. Передбачено чотири етапи:

 

  1. Самоосвіта в рамках електронних навчальних курсів: фінансування міжнародних навчальних проектів, можливості та формати, пошук партнерів; визначення власних цілей, наявні структури у власному університеті.  
  2. Безпосередня участь у заходах: практична імплементація набутих у рамках самоосвіти знань і навиків, формальні і культурні відмінності між Німеччиною і країнами-партнерами, важливі для успішної співпраці ВНЗ: самооцінка й оцінка іншими та розробка стратегії дій у рамках міжнародної співпраці, менеджмент проектів
  3. Навчальний проект: концепція і реалізація  навчального проекту в міжнародному контексті  
  4. Оцінка шляхом зустрічі-обміну з модерацією

 

Викладачі, які пройдуть курс повністю, отримають сертифікат  „Налагодження міжнародної співпраці у ВНЗ“.

Вузькопрофільне підвищення кваліфікації в ділянці цифрового навчання

Lehrpreis

Mit dem “Preis für herausragende digital unterstützte Lehre” wird eine Lehrkraft geehrt, die sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit besonderem Engagement für digitalisierte Lehr-Lern-Prozesse einsetzt und damit Studierenden didaktisch fundierte, neue bzw. erweiterte Lernmöglichkeiten schafft. Die Auswahl einer Shortlist erfolgt zunächst durch eine Expertenjury ehe das “Podium” unter Mitbestimmung des Rates der Studierenden bestimmt wird. Alle Finalisten werden in kurzen Best Practice Porträts vorgestellt. Der Gesamtsieger erhält die Möglichkeit eine Woche an der Universität Bayreuth zu verbringen und dort ein individuelles Training zu digitalen Ressourcen zu durchlaufen, neue fachliche Kontakte zu knüpfen und das erfolgreiche Lehrprojekt vorzustellen.

 

Mit dem Preis soll (1) die Sichtbarkeit herausragender digitaler Lehre an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw gesteigert werden, (2) Anreize für den Einsatz digitaler Instrumente erhöht werden und “Best Practice”-Beispiele (3) vorgestellt und (4) vernetzt werden.

 

Мова та переклад

Журналісти, перекладачі та аналітики в рамках комплексних проектів все частіше співпрацюють з програмістами чи фахівцями з мережевих комунікацій. Така співпраця, звісно, не передбачає ґрунтовних навиків програмування, але вимагає базових технічних знань та розуміння того, як працюють партнери з ІТ-сектору. Крім того, використання програм із обліку літературних джерел і програм CAT полегшує щоденну працю філолога та перекладача.

 

Мета цього модуля – 1) ідентифікація навчальних заходів у ділянці інформатики, які могли б стати корисними у філологічній освіті, 2) інтеграція таких заходів у навчальний план факультету іноземних мов і 3) наповнення навчального плану іншими фаховими цифровими компетентностями.

Learnopolis - digitale Technologie in der modernen Bildung

Країнознавство

Кількість тих, хто вивчає німецьку мову в Україні, – це понад 700 000 осіб. Саме вони надають німецькій статус однієї із найважливіших іноземних мов в Україні і виводять Україну на п’яте місце у світі за кількістю тих, хто вчить німецьку. Звичайно, країнознавство в цьому контексті є одним з найулюбленіших навчальних аспектів, який передбачає здобуття важливих соціо-економічних базових знань. Через це відповідно зростає потреба у навчальних матеріалах в ділянці німецької мови як іноземної, які були б вільному доступі. Пропонований модуль передбачає створення німецько-українського тандему та залучення студентів до формування онлайн-репозиторію навчальних матеріалів із країнознавства Німеччини.

 

Мета цього модуля – 1) цифровий доступ до матеріалів із країнознавства Німеччини і 2) подальше використання знань про електронні репозиторії в інших дисциплінах.

Бібліотеки

Open Access – це вільний доступ до наукових публікацій. Статті, яку публікують у вільному доступі, переважно проходять такий самий контроль якості, як і традиційні публікації, втім їх можна безкоштовно завантажити з Інтернету, прочитати і поширювати. В такий спосіб вони швидко доступні, їх легше знаходити і використовувати.

 

Завдяки підготовці репрезентантів-консультантів проект ставить за мету активізувати використання Open Access як 1) джерела інформації та 2) можливості для публікації серед дослідників та викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка та Байройтського університету. Крім того, одна із цілей проекту загалом і пропонованого модуля зокрема  – 3) зробити доступними для широкого загалу результати спільних німецько-українських досліджень.

Активізація та створення мережі регіонального інноваційного потенціалу

Learnopolis - digitale Technologie in der modernen Bildung

База даних компетенцій для цифрового навчання на Львівщині та у Верхній Франконії

Використання цифрових технологій і інтернаціоналізація мають вирішальне значення для майбутньої конкурентоздатності регіонів. І у Верхній Франконії, і на Львівщині вже є чимало агентів змін, які мають чудові знання і досвід, інноваційні ідеї і бажання до дій. Мета цього модуля – зібрати всі ці компетенції у базі даних, яка була б у вільному доступі, та налагодити зв’язок насамперед із випускниками обох університетів, що працюютьу цій ділянці. Це стане, з одного боку, своєрідним внеском у майбутній розвиток регіонів, а, з іншого боку, допоможе налагодити тіснішу співпрацю з представниками економіки та освіти з позауніверситетського середовища. 

 

Ряд виступів: найкращий досвід в області навчання з використанням цифрових технологій та міжнародної співпраці

Через ряд виступів ми прагнемо передати ті знання і досвід, які мають підприємства і освітні агенти з власного та партнерського регіону, в університети. Всі доповіді буде записано і оприлюднено за допомогою платформи “Panopto”. При цьому ми шукаємо відповіді на надзвичайно важливі питання цифрового майбутнього?

 

  • Як цифрові інструменти можуть ефективно сприяти міжнародній співпраці?
  • Як цифрові інструменти змінюють навчальний процес?
  • Як в цьому контексті налагодити співпрацю між університетами, представниками економічного сектору та іншими освітніми агентами?

Ви б хотіли самі виступити із доповіддю на цю тему або Вам потрібна інформація щодо однієї із презентацій? Пишіть нам!

Learnopolis - digitale Technologie in der modernen Bildung

Літня школа: продукція цифрових медіа у літературному Львові

При створенні цифрових продуктів журналісти, медіа-дизайнери та перекладачі все тісніше співпрацюють міждисциплінарно та дедалі частіше у міжнародних командах. Ідея нашої німецько-української літньої школи з продукції цифрових медіа власне і ґрунтується на цій зміні у світі праці.

Літня школа для активних студентів лінгвістичного, культурологічного, соціального та літературного напрямку, які створюватимуть відеокліпи та подкасти у міждисциплінарних німецько-українських малих групах у вибраних місцях літературного Львова. Таким чином, ми спільно пройдемо складний процес виробництва цифрових медіа – від збору інформації, написання сценаріїв та записів до постпродукції, субтитрів та маркетингу. Вам цікаво, які дописи могли б бути збережені на смартфоні Івана Франка, якби він жив у наш час, чи як звучить у подкасті література львівської кав’ярні?

 

Розширення та зміцнення існуючих мереж, визначення майбутніх потреб, конкретні ідеї майбутніх проектів

Як виглядати навчання в майбутньому? Які ідеї для проекту Learnopolis та подальшої співпраці між Львовом і Байройтом існують?

Для того, щоб використати інтелектуальний потенціал мережі, яку ми розвинули, ми організовуємо конкурс ідей щодо перспектив і майбутнього цифрової освіти. Серед надісланих пропозицій наше німецько-українське журі вибере найкращі. Авторів буде запрошено до Байройта на 3-денний марафон ідей. Там у міжнаціональних тандемах вони матимуть можливість розвинути свої ідеї далі і презентувати їх громадськості.