Спільна підготовка та навчання викладачів факультетів і працівників бібліотек у Байройті та Львові дозволить сформувати комадну тренерів-консультантів у ділянці використання цифрових технологій у навчальному процесі.

Цілі та очікувані результати

Просторові науки

Охоплення усіх ділянок людської життєдіяльності цифровими інструментами, яке невпинно зростає, зумовлює все більше накопичення даних (Spatial Big Data), яких стає настільки багато, що їх вже не можна опрацьовувати вручну. Тому генерування, аналіз і візуалізація великих просторових даних за допомогою цифрових інструментів, як, наприклад, геоінформаційних систем, відіграє все більшу роль в університетській освіті та на ринку праці.

 

Мета цього модуля – 1) обмін знаннями і досвідом в ділянці геоінформаційних систем, геовізуалізації і Spatial Big Data, 2) активніше впровадження  цих знань у формі практично зорієнтованих компетентностей в навчальному процесі в обох університетах і 3) використання наявних і здобутих знань і навиків для міжнародної співпраці.

Мова та переклад

Журналісти, перекладачі та аналітики в рамках комплексних проектів все частіше співпрацюють з програмістами чи фахівцями з мережевих комунікацій. Така співпраця, звісно, не передбачає ґрунтовних навиків програмування, але вимагає базових технічних знань та розуміння того, як працюють партнери з ІТ-сектору. Крім того, використання програм із обліку літературних джерел і програм CAT полегшує щоденну працю філолога та перекладача.

 

Мета цього модуля – 1) ідентифікація навчальних заходів у ділянці інформатики, які могли б стати корисними у філологічній освіті, 2) інтеграція таких заходів у навчальний план факультету іноземних мов і 3) наповнення навчального плану іншими фаховими цифровими компетентностями.

Learnopolis - цифрові технології в сучасній освіті

Країнознавство

Кількість тих, хто вивчає німецьку мову в Україні, – це понад  700 000 осіб. Саме вони надають німецькій статус однієї із найважливіших іноземних мов в Україні і виводять Україну на п’яте місце у світі за кількістю тих, хто вчить німецьку.  Звичайно, країнознавство в цьому контексті є одним з найулюбленіших навчальних аспектів, який передбачає здобуття важливих соціо-економічних базових знань. Через це відповідно зростає потреба у навчальних матеріалах в ділянці німецької мови як іноземної, які були б вільному доступі. Пропонований модуль передбачає створення німецько-українського тандему та залучення студентів до формування онлайн-репозиторію навчальних матеріалів із країнознавства Німеччини.

 

Мета цього модуля – 1) цифровий доступ до матеріалів із країнознавства Німеччини і 2) подальше використання знань про електронні репозиторії в інших дисциплінах.

Бібліотеки

Open Access – це вільний доступ до наукових публікацій. Статті, яку публікують у вільному доступі, переважно проходять такий самий контроль якості, як і традиційні публікації, втім їх можна безкоштовно завантажити з Інтернету, прочитати і поширювати. В такий спосіб вони швидко доступні, їх легше знаходити і використовувати.

 

Завдяки підготовці репрезентантів-консультантів проект ставить за мету активізувати використання Open Access як 1) джерела інформації та 2) можливості для публікації серед дослідників та викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка та Байройтського університету. Крім того, одна із цілей проекту загалом і пропонованого модуля зокрема  – 3) зробити доступними для широкого загалу результати спільних німецько-українських досліджень.

Learnopolis - цифрові технології в сучасній освіті