Завдання вступного модуля – створення, структурування та реалізація консультативних і сервісних пропозицій в ділянці навчання з використанням цифрових технологій у міжнародному контексті у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та в Байройтському університеті.

Цілі та очікувані результати

Learnopolis - цифрові технології в сучасній освіті

Створення інноваційної лабораторії

Інноваційна лабораторія „Learnopolis“ – це центральна платформа проекту, яка відкрита для працівників обох університетів. Вона складається з цифрового порталу для кооперації та безпосередньо інноваційної лабораторії, які  надають працівникам обох університетів різноманітні пропозиції.  

 

Аби забезпечити цільове використання цифрових інструментів, в Львівському національному університеті імені Івана Франка заплановано провести емпіричне опитування щодо використання цифрових інструментів серед викладачів та створити концепцію щодо їхнього використання. Також проект передбачає закупівлю обладнання і програмного забезпечення для реалізації пропозицій проекту.

Ключові установи

Двосторонні навчальні візити в ІТ-центри, бібліотеки, центри підвищення кваліфікації викладачів та інші підрозділи «цифрового» університету.

 

Такі структурні підрозділи, як сервісні ІТ-центри, бібліотеки, центри впровадження цифрових технологій, інформації та інновацій, міжнародні офіси, а також навчальні пропозиції з метою покращення якості викладання у Львові та в Байройті є рушійними силами “цифрового” університету.  Втім вони відрізняються не лише щодо людських та фінансових ресурсів, але також мають відмінності в організаційній структурі, способі діяльності, специфічних цілях і пропозиціях. Для того, щоб знаходити спільні рішення, треба побачити і зрозуміти ці відмінності. З цією метою передбачено двосторонні тижневі робочі візити делегацій, членами яких є представники ключових структурних підрозділів.

Learnopolis - цифрові технології в сучасній освіті

Цифрові методи та інструменти

За прикладом Концепції використання цифрових методів та інструментів у навчальному процесі Байройтського університету у Львові заплановано створення та імплементацію аналогічної концепції. Ця концепція включатиме такі фази:

 

  1. Самоосвіта в рамках електронних навчальних курсів: інструменти, можливості і формати цифрових навчальних ресурсів, наявна інфраструктура у Львівському національному університеті імені Івана Франка, визначення власних потреб  
  2. Безпосередня участь у заходах: практична імплементація набутих у рамках самоосвіти знань і навиків, практичні завдання щодо використання цифрових інструментів, методологічно-теоретична дискусія
  3. Навчальний проект: концепція і проведення заходу з використанням цифрових навчальних ресурсів  
  4. Оцінка шляхом зустрічі-обміну з модерацією

 

Викладачі, які пройдуть усі чотири етапи, отримають сертифікат “Цифрові методи та інструменти в навчальному процесі у ВНЗ”.

Міжнародна співпраця

Спільна розробка і впровадження структуризованих пропозицій щодо активного використання цифрових інструментів у навчальному процесі має на меті підвищити обсяг міжнародних проектів в обох університетах та сприяти насамперед розбудові німецько-української співпраці. Передбачено чотири етапи:

 

  1. Самоосвіта в рамках електронних навчальних курсів: фінансування міжнародних навчальних проектів, можливості та формати, пошук партнерів; визначення власних цілей, наявні структури у власному університеті.  
  2. Безпосередня участь у заходах: практична імплементація набутих у рамках самоосвіти знань і навиків, формальні і культурні відмінності між Німеччиною і країнами-партнерами, важливі для успішної співпраці ВНЗ: самооцінка й оцінка іншими та розробка стратегії дій у рамках міжнародної співпраці, менеджмент проектів
  3. Навчальний проект: концепція і реалізація  навчального проекту в міжнародному контексті  
  4. Оцінка шляхом зустрічі-обміну з модерацією

 

Викладачі, які пройдуть курс повністю, отримають сертифікат  „Налагодження міжнародної співпраці у ВНЗ“.