Катерняк Ігор Богданович: Інновації та підприємництво в ІТ сфері

Катерняк Ігор Богданович проводить лекції та практичні заняття з навчального курсу «Інновації та підприємництво в ІТ сфері» на Факультеті електроніки та комп’ютерних технологій для студентів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю комп’ютерні науки.

 

Особливість навчального курсу

Під час курсу студенти дізнаються що таке інновації та особливості інноваційних процесів у сучасному світі ІТ, хто такі підприємці і що таке підприємництво, вчаться використовувати нові підходи для виявлення потреб і оцінки інновацій, розробляють бізнес моделі та вивчають механізми їх фінансового забезпечення, створюють команди і в командах розробляють концепції для стартапів, оцінюють концепції інших команд. Курс викладається англійською мовою в дистанційному форматі на платформі університету http://e-learning.lnu.edu.ua/

 

Використання цифрових технологій під час реалізації курсу

Ігор Богданович використовує управлінську навчальну систему MOODLE, а також цілий ряд додаткових інструментів які дозволяють створити навчальне середовище співтворення.

Під час реалізації свого курсу Ігор Богданович використовує підхід «4A» (увага, актуалізація, залучення, дія), який успішно застосовується для проєктування віртуальних навчальних середовищ з 2008 року. Даний підхід дозволяє з одного боку перевірити кожний інформаційний ресурс, кожну навчальну дію, усвідомлюючи навчальні цілі, а з іншого боку –  створити ефект соціальної присутності і співтворення.

Навчання проходить за наступними чотирма фазами, які відповідають чотирьом етапам створення стартапу:

 

  • Увага студентів до проблем, які викликають роздратування; і це роздратування виникає, коли студент переконаний, що щось потрібно робити зовсім по-іншому, і бачить у цьому можливість для себе (спробувати себе у вирішенні певної проблеми);
  • Актуалізація завдяки цілям, змісту та очікуваним результатам: зосередження на пріоритетній проблемі та концептуальному рішенні, створення чогось нового;
  • Залучення за допомогою розробленої ефективної бізнес-моделі та сформованої унікальної команди;
  • Дія, щоб продемонструвати здатність задовольнити потреби клієнтів розробленим продуктом та валідувати бізнес-модель, спробувати продати свій продукт або, за необхідності, відкоригувати бізнес-стратегію.

 

У 2016 році Ігорю Богдановичу вдалося досягти не тільки соціальної присутності, але й і поглинання у навчальний процес. Були введені додаткові критерії, які визначали емоційні стани студентів, у яких вони перебували під час виконання певних дій. Ці критерії були використані для спостереження емоційного стану “контролю” і “драйву”, а потім переходу в стан “потоку” під час навчання.

 

on-line «Битва стартапів» – це практична частина курсу, де студенти активно досліджують проблеми, генерують ідеї, розробляють бізнес-моделі, застосовують знання з управління бізнесом та вчаться формувати стартап-команди та керувати їх роботою. Студентські команди працюють під керівництвом наставників – практиків у відповідній галузі.

 

За посиланням https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HESWBL-03-2018-0030/full/html?skipTracking=true можна також переглянути статтю про використання Ігорем Богдановичем інструментів електронного навчання і управління знаннями у викладацькій практиці з управління проєктами.

 

Переваги використання цифрових інструментів

Цифрові інструмент значно покращують ефект соціальної присутності, навчання навколо студента, ефекти поглинання в навчальний процес і досягнення успіху кожною командою, кожним студентом.

 

Складнощі при застосуванні цифрових інструментів

Є потреба в залученні онлайн менторів, щоб створити контекст практиків. На даний момент Ігор Богданович справляється з цим шляхом залучення колег з бізнесу, але б хотілося щоб це було залучення як приналежність до університетської програми.

 

Ідеї щодо вдосконалення курсу на майбутнє

Створення віртуальної мережі бізнес ангелів і її долучення до курсу, як на етапі підготовки концепцій проектів, так і стартап батлу, для отримання ефекту масштабування результатів навчання.

Створення on-line барометра підприємницького клімату для вимірювання підприємницького “тиску” на початку курсу і після його закінчення.  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *